Chị Em Song Sinh

Bản chất: Tốt bụng nhưng luôn mang vẻ mặt có phần hơi lạnh lùng nên được gọi là Prince băng giá trong trường
Vị trí xếp hạng Prince trong trường:2(sau Hàn Dương)
…………………………………………………………………
Kít…xịch

Từ khóa: doc truyen teen chi em song sinh, truyen sec song sinh, Truyen teen Song sinh, đọc truyện song sinh

Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenTeen.vn